top of page

Östhjälpens arbetsområden

Aurora – största grenen av vår utåtriktade verksamhet

Sinta Maria Orlea, Hunedoara län, Rumänien

Casa Aurora är ett boende för unga vuxna med multihandikapp som startades år 1992. Östhjälpen byggde upp verksamheten och svarade för utbildning av personal. Vi svarar fortfarande för ekonomin och har ansvaret för fortbildning och för underhåll av byggnaderna.

Mål: Att synliggöra varje människas värde

Aurora senior är ett äldreboende med 32 platser, start år 2020. De bägge boendena har gemensam administration, kök och tvätt och stor trädgård. Äldreboendet bär idag sina egna kostnader. Målet är att man inom några år ska bli självförsörjande. En lokal förening bär ansvaret tillsammans med Östhjälpen.

Mål: Att ge omsorg med respekt och värdighet

Övriga verksamheter

Sedan kriget bröt ut i Ukraina  har Östhjälpen bidragit med förnödenheter, matleveranser, vedkaminer, elgeneratorer m.m. Leveranserna har skett med hjälp av volontärer i Filadelfia Church, Galati och man har regelbundet levererat till områdena runt Odessa och Mykolaiv.

I Donaudeltat arbetar vi tillsammans med fyra lokala församlingar. Vi sänder ca fem transporter om året med kläder, skor, sjukvårdsmaterial, skolmaterial och pengar till lokala matinköp till knappt 100 fattiga familjer.

Vi arbetar tillsammans dels med House of Hope Kosovo, och deras fyra ungdomscentra som regelbundet samlar över 600 barn och ungdomar till undervisning i IT, matematik och språk samt har läxhjälp och sportaktiviteter. Dessutom stöder vi församlingens stora nödhjälpsarbete bland fattiga romer och albaner (över 1200 personer), med mat, ved, kläder, hushålls och hygienartiklar. Vi sänder ca fyra transporter om året, som delas ut till de fattiga men även säljs för att finansiera ungdoms och nödhjälpsarbetet

Till Estland skickar vi överblivna möbler med transporter i samarbete med Pingstkyrkan i Kungälv som har lokala kontakter där.

Vill du veta mer, klicka på respektive område

här ovanför

bottom of page