top of page

Kyrkorna i Partille kommun och Östhjälpens verksamhet

Vid Föreningen  Östhjälpens bildande 1990-05-09 skrevs de första stadgarna. 
I dessa står att läsa ”Föreningen arbetar i samarbete med kyrkor/församlingar i Partille och i mottagarland”. Kyrkorna på platsen i Rumänien var mycket angelägna och vädjade om mat och kläder. Efter revolutionen 1989 kunde de samarbeta öppet och deltog aktivt i att få till stånd ett bygge där nödlidande kunde få hjälp.

Sedan dess har samarbetet fortsatt. Såväl i Partille som i Hateg. De olika kyrkorna i Partille bidrar medgåvor från kyrk-kaffe, kollekter vid barndop, insamlingar vid konserter, vid  specifika behov som t ex tvättmaskin till Aurora, julinsamlingar och ungdomssamlingar. Det blir ansenliga summor som varje år redovisas under ”Gåvor från församlingar”.  Även församlingar på andra håll i landet stöder Östhjälpen.

Utöver pengar måste det också läggas till alla de många timmar som frivilliga personer från församlingarna  lägger ner varje vecka för att verksamheten ska gå runt. Utan alla dessa trogna insatser skulle Östhjälpen inte fungera.

I § 15 från bildandet 1990 står det ”Upplöses föreningen användes dess tillgångar till hjälparbete i enlighet med föreningens ändamål”.  Vi tackar Gud för att vi varje månad sedan starten har kunnat skicka ekonomiska medel, kläder och material som underlättat livet för många människor och att vi inte behövt tänka på § 15. 

”Vi arbetar på välsignad mark” uttryckte sig personalen vid invigningen av hus nr två i maj 2012.​

Skärmavbild 2018-11-22 kl. 21.12.55.png
bottom of page