Välkommen till Aurora Senior!

Nu har äntligen de första äldre flyttat in på boendet Aurora Senior. Efter invigningen fick inflyttningen vänta p.g.a. corona-läget men nu kan huset tas i bruk. 

Fin artikel i GP om hur Östhjälpen hanterar coronakrisen!

Öppettider

Måndag 14.00-17.00

Lördag 10.00 - 13.00

Se aktuella tider högst upp nu under coronatider

Inlämning

mån: 9.00-17.00

tis-to: 9.00 - 15.00

lör: 10.00 - 13.00

Kontakt

031-795 60 70

Månd. - fred. 10.00 - 14.00

 osthjalpensecondhand@gmail.com

Bankgiro 5764-1045

Plusgiro 45 50 27-3

  • Facebook Social Ikon