top of page
Aurorabåten

Till det svårtillgängliga Donaudeltat

har Östhjälpen skickat hjälpsändningar

från Jonsered under många år. Här har vi byggt

upp ett stort kontaktnät där fattiga familjer, skolor,

sjukhus och kyrkor fått stå som mottagare av hjälpsändningarna. Vägarna i område är i mycket dåligt skick och vintertid är de nästan oframkomliga.

Östhjälpens Team i Donaudeltat kom då på den

goda idén att ”En egen båt skulle

underlätta arbetet betydligt”. 

Båten skulle kunna användas både till hjälptransporter och evangelisation men även till ekoturism i det fågelrika deltat.

Så landade frågan på den lilla ön RÖRÖ i Öckerö kommun. Där fanns en båt som legat vid kajen en längre tid och var nu till salu. Östhjälpen blev den nya ägaren!

Ja, fullt så enkelt gick det inte. Det krävdes pengar, sponsorer och massor med frivilligtimmar för att få den gamla jollen i sjövärdigt skick. Och inte minst – Hur transporterar man båten från Rörö till Donaudeltat?

Allt har ordnat sig på ett fantastiskt sätt! Företag med båtkunskaper, volontärer och sponsorer ville vara med och hjälpa till. - Och transporten löstes! Det norska varvet Vard skulle köra med en stor bogserbåt från Brevik i Norge till Tulcea i Donaudeltat. Då kunde de ta med AURORA på däcket – och dessutom helt utan kostnad. Så blev det!

Resurser har även tillförts genom Klova Second-Hand på Hönö som gått in som samarbets-partner i båtprojektet.

6 veckor senare lossades båten i hamnstaden Tulcea och körde sedan för egen maskin fram till slutdestinationen Chilia Veche.

Nu väntar den gamla Jullen på nya spännande utmaningar i Donaudeltats vidsträckta område.

Stort TACK till alla som ställt upp för att visionen skulle bli verklighet!

bottom of page