Östhjälpen, en utsträckt hand ...

Lars Carlsohns film om Östhjälpens arbete i Rumänien