Du är här:Start > Blogg > Casa Aurora

Casa Aurora

6 maj

Nystickat från Kungsbacka

Bagageutrymmet på min gamla bil fylldes i går av kassar med nystickade baby- och barnplagg. Det var återigen en leverans från damer i Kungsbacka som stickat till Rumäniens barn.

Bakgrunden är denna.
När vi från Östhjälpen började åka till Rumänien för att ha våra kurser om barnavård, människosyn och demokrati var vi flera gånger på besök på sjukhusets BB- och barnavårdsavdelningar. Sjukhuset ligger tre kilometer från Aurora. Vi hade samarbete med dem bland annat genom att barnläkaren där också var "tillsynsläkare" på Aurora. Vid besök på BB och barnavdelningen förevisades vi nyfödda, övergivna och till synes friska barn. De skulle överföras till något av de statliga barnhemmen i regionen framöver. Under Ceausescus regim var abort förbjudet såvida kvinnan inte var över 35 år och redan hade fött fem barn. Kvinnor som genomgick illegal abort straffades, liksom läkare och personal som medverkat till den. Det var ett känt faktum att oönskade barn övergavs, men bakom det fanns också trångboddhet och fattigdom. Det hände flera gånger att en kvinna togs in på sjukhuset, födde sitt barn men sedan försvann från sjukhuset under natten. Till den rutin som var då, hörde att barnen togs från mödrarna direkt efter förlossningen och lades i särskilda rum. Mor och barn hade inte kontakt mer än när barnet skulle ammas.
Föräldrar som för första gången håller sitt barn i famnen vet att det väcker speciella känslor. En kvinna som har knutit an på det sättet överger inte så lätt. Genom denna kunskap och erfarenheter från hjälparbetare i utvecklingsländer tog vi efter goda tips. Om mamman tidigt fick ett "nyföddhetspaket" i någon form, provar det på barnet, så är det ett viktigt anknytningstillfälle. Så samlade vi in babykläder och har i många år lämnat till sjukhuset i Hateg. Jag berättade om detta på en pensionärssamling där många vänner från Sävehofs äldre supportrar deltog. Flera av dem hantverkskunniga så de stickade och lämnade till Östhjälpen.
Idag är det bättre. Övergivna barn (ja, det händer tyvärr fortfarande) hamnar inte på stora barnhem utan så långt som möjligt placeras de i fosterhem. Detta var ett av kraven för att Rumänien skulle kunna kandidera till medlemskap i EU.
De kassar vi nu fått packar vi i flyttlådor, skickar till Aurora och där kör vår personal ner kläderna till BB och lämnar dem till ansvariga. Så får nyförlösta kvinnor en hälsning från bland annat Kungsbacka.
På liknande sätt har vi förmedlat leksaker och mjukisdjur.

Sävedalen i maj 2013, Margaretha Zettergren

Kategorier

Casa Aurora

Om bloggen

Margaretha Zettergren

Arbetar som 2:e vice ordförande i föreningen och ansvarar bland annat för utbildningen i Casa Aurora. Margaretha återkommer regelbundet på denna sida med funderingar kring Östhjälpens verksamhet och hjälpinsatser för behövande i allmänhet.
Kontakta via Epost margaretha.zettergren@osthjalpen.se

Ingmar Nystås

Ansvarar för Östhjälpens transporter av hjälpsändningar och material till Rumänien.
Ingmar är också sedan 2014 djupt engagerad i försöken att göra tillvaron lite mindre besvärlig
för fattiga människor i Donaudeltat.