Du är här:Start > Blogg > Hjälp därhemma!

9 sep onsdag

Hjälp därhemma!

I slutet av förra året kom ett nödrop från en liten baptistförsamling i byn Ciucurova, som ligger i Donaudeltat i Rumänien. Detta är ett område i utkanten av EU, där människorna lever under svåra förhållanden. Under vinterperioden är arbetslösheten hög och många familjer har det mycket svårt. Speciellt gäller detta familjer med många barn.

Önskemålet från församlingen (som består av tio personer varav tre har ett avlönat arbete) var
att få hjälp med pengar och kläder för att lindra den värsta nöden för de 40 fattigaste familjerna i byn. Tack vare ett generöst bidrag från vår församling, samt en insamling i Betlehemskyrkan i våras, har det varit möjligt att bistå dessa familjer med baslivsmedel, kläder och skor under den gångna vintern, så att livet har varit lite mindre besvärligt. För några av barnen har det inneburit att de har haft kläder och skor som inte är sämre än sina klasskamrater när de är i skolan och därmed sluppit att bli retade. Alla inköp av livsmedel har redovisats med kvitton och foto från utdelandet vilket gör att vi kan kanna oss trygga med att inga pengar försvunnit till annat än de varit avsedda för.

I våras kunde vi även förmedla fröer av olika slag, vilket gjort det möjligt för människorna att få tillgång till grönsaker nu under sommaren. Med hjälp av ett mikrolån till en kvinna i byn har en ko inköpts. En del av mjölken har ystats till ost och sålts vilket gjort det möjligt för kvinnan att redan nu börja betala tillbaka på lånet.

Förhoppningen inför framtiden är att kunna utveckla systemet med mikrolån så att fler familjer kan få ett bidrag till sin försörjning. Tyvärr kommer det trots allt att behövas resurser för att ge hjälp med livsmedel även under den kommande vintern.
Förhoppningsvis kan vi bli många som hjälps åt med detta. I början av hösten kommer mer information om hur vi konkret kan gå till väga.

Ingmar Nystås

Om bloggen

Margaretha Zettergren

Arbetar som 2:e vice ordförande i föreningen och ansvarar bland annat för utbildningen i Casa Aurora. Margaretha återkommer regelbundet på denna sida med funderingar kring Östhjälpens verksamhet och hjälpinsatser för behövande i allmänhet.
Kontakta via Epost margaretha.zettergren@osthjalpen.se

Ingmar Nystås

Ansvarar för Östhjälpens transporter av hjälpsändningar och material till Rumänien.
Ingmar är också sedan 2014 djupt engagerad i försöken att göra tillvaron lite mindre besvärlig
för fattiga människor i Donaudeltat.