27 feb torsdag

Ska man sluta ge pengar åt tiggarna?

Ska man sluta att ge pengar åt tiggarna från Rumänien som sitter utanför våra affärer?

Det uppmanas vi till på löpsedlarna från olika håll. Företrädare för den rumänska staten säger med eftertryck i svensk TV att alla rumäner i Sverige som tigger kan åka hem och de ska få hjälp i hemlandet. Av vem då? När då? Och vad för hjälp? De får ju inte ens ut bevis på att de är rumäner, mantalsskrivna i landet och medborgare där.

Vi svenskar kan bara ana det förtryck och den utsatthet som många människor i Rumänien lever under. Visst, vi anser också att problemen på sikt måste lösas på nationell nivå, men hur många års lidande till ska de acceptera?

Menar vi i Sverige att människovärdet måste respekteras och att mänskliga rättigheter gäller även medborgare från Rumänien, så får det visa sig i att vi ger en peng i förbifarten OCH att vi protesterar via våra olika politiker.

Margaretha Z

Om bloggen

Margaretha Zettergren

Arbetar som 2:e vice ordförande i föreningen och ansvarar bland annat för utbildningen i Casa Aurora. Margaretha återkommer regelbundet på denna sida med funderingar kring Östhjälpens verksamhet och hjälpinsatser för behövande i allmänhet.
Kontakta via Epost margaretha.zettergren@osthjalpen.se

Ingmar Nystås

Ansvarar för Östhjälpens transporter av hjälpsändningar och material till Rumänien.
Ingmar är också sedan 2014 djupt engagerad i försöken att göra tillvaron lite mindre besvärlig
för fattiga människor i Donaudeltat.