Du är här:Start > Blogg > Kommer ni ihåg?

24 apr onsdag

Kommer ni ihåg?

I december månad 1989 började det rumänska folket kräva befrielse från 25 års tyranni av diktatorn Nicolaus Ceausescu och hans fru Elena.

Den 15 december skulle den rumänska säkerhetspolisen ÄSecuritate Ä vräka den oppositionelle prästen Laszio Tökes från hans lägenhet. Han hade protesterat mot myndigheterna för att de körde bort vanliga medborgare från deras hus och hem och hotade dem till livet om de motsatte sig att flytta. Han berättade om den kommande vräkningen i en gudstjänst i sin kyrka. När poliserna kom för att verkställa vräkningen möttes de av en stor folkmassa som försvarade honom. Detta hände i Timisoara. Tökes demonstration förvandlades till uppror mot regimen. Militärpolis öppnade eld mot försvarslösa människor. Fler än 1500 personer dödades. Upproret spred sig till Bukarest och andra städer. Människor krävde slut på skräckväldet. Ceausescu höll tal för folket den 22 december. De buade ut honom. Han och hans fru fick fly med helikopter och den 25 december avrättades de efter en summarisk rättegång.

En tid efteråt stod en delegation med herrar från de olika kyrkorna i Partille i Hateg och de möttes av en bön från rumänerna där om hjälp för barn och gamla i Hateg. I området fanns många nedgångna barnhem och fattiga äldre. Konditionen på de statliga institutionerna var fruktansvärd. Misskötsel och vanvård dokumenterades och spreds via TV och radio till västvärlden. Medlemmar i Partilles kyrkor reagerade och Föreningen Östhjälpen bildades.

Hur är det idag?

Sedan år 2007 är Rumänien med i EU. De är också medlemmar i NATO. För att "kvalificera" sig till medlemskap i EU ställdes det krav på att Rumänien var tvungna att ordna mänskligare förhållanden för alla övergivna barn och för barn och vuxna med funktionsnedsättningar. Man genomförde lagändringar till skydd för barn efter västerländska modeller. Stora institutioner byggdes om till mindre, något bättre materiell standard kunde erbjudas, personal skulle utbildas och kontroller av barnhemmens standard påbjöds. Rumänerna själva menar att de fick komma med i EU genom USA:s och andra makters påtryckningar eftersom det finns militära baser bort mot Svarta Havet och i Moldavien (nära Ryssland) och dessa baser gagnade väst. Tillskapandet av lagar var bra, men människosyn, attityder och förhållningssätt till människor med funktionshinder låter sig inte lika lätt att förändra. Det kommer att ta ännu fler generationer innan en person med ett funktionshinder ses som en likvärdig människa. Levnadsförhållandena idag är sämre än i de flesta andra europeiska länder och medellivslängden är den lägsta inom EU.

Ceausescu förbjöd under sin regim undervisning i humanistiska ämnen som psykologi, sociologi och teologi. Utbildningsväsendet är fortfarande i kris och har genomgått många förändringar efter den sk revolutionen. Man lägger ner skolor ute i byarna. Skolskjutsar finns bara begränsat. Människor har inte råd att skicka sin barn längre bort, då blir de utan skolgång! Lärarnas löner har reducerats med 25 % bara under år 2012. Östhjälpen har kunnat hjälpa till med skolbänkar, gröna tavlor och skrivmaterial till skolor på olika håll, men det är ändå de statliga besluten som är grunden för att alla barn ska få RÄTT till att gå i skola.

I april 2013, Margaretha Zettergren

Av Margaretha Zettergren

2:e vice ordförande och utbildningsansvarig Casa Aurora

031-26 19 99
0730-301 783
margaretha.zettergren@osthjalpen.se

Kategorier

Historik

Om bloggen

Margaretha Zettergren

Arbetar som 2:e vice ordförande i föreningen och ansvarar bland annat för utbildningen i Casa Aurora. Margaretha återkommer regelbundet på denna sida med funderingar kring Östhjälpens verksamhet och hjälpinsatser för behövande i allmänhet.
Kontakta via Epost margaretha.zettergren@osthjalpen.se

Ingmar Nystås

Ansvarar för Östhjälpens transporter av hjälpsändningar och material till Rumänien.
Ingmar är också sedan 2014 djupt engagerad i försöken att göra tillvaron lite mindre besvärlig
för fattiga människor i Donaudeltat.